'Achterstanden constateren is geen vingerwijzing maar waarschuwingsteken'

Thijs Roovers, één van de initiatiefnemers van het Lerarencollectief, zegt de ‘hosanna-berichten’ over het meevallen van leerachterstanden niet te herkennen. In een Twitterbericht laat hij weten dat hij een grote terugval ziet bij basisschoolleerlingen die thuis weinig of niet ondersteund werden. Dit meldt de PO-Raad.

Roovers is zelf leraar en nam in de afgelopen periode citotoetsen af. Hij laat via Twitter weten dat hij duidelijke verschillen ziet tussen de toetsresultaten van leerlingen die thuis goede ondersteuning kregen bij hun schoolwerk en leerlingen die dat niet kregen. Bij deze laatste groep is er een “grote terugval in resultaten. De hosanna berichten over het wel meevallen van de achterstanden, deel ik dus niet. De waarde van structuur en een kwalitatief goede leerkracht mag niet worden onderschat. Het was een noodoplossing en dat is prima, maar het leert mij ook dat het verre van zaligmakend is.”
 
Roovers is zelf een groot voorstander van toetsen afnemen, zegt hij tegen de PO-Raad. Het gaat er daarbij om wat je doet nadat je getoetst hebt, vindt hij. “Ik zie nu achterstanden. We moeten af van het idee dat die de fout zijn van de leerkracht. Ze zijn het gevolg van een crisis. Dus mensen mogen allergisch zijn voor het woord achterstanden, ze mogen het anders noemen, maar ze moeten dit wel onderkennen en ermee aan de slag. Achterstanden constateren is geen vingerwijzing, het is een waarschuwingsteken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids