Scholen pleiten voor het openbaar maken van het energiegegevens
Diverse bestuurders van scholen en gemeenten pleiten voor het openbaar maken van het energieverbruik van maatschappelijke accommodaties. Dit blijkt uit een Bouwstenen-publicatie die recent is uitgebracht. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.
“Het is in meer dan één opzicht een goed idee om de energieprestaties van maatschappelijk vastgoed openbaar te maken”, aldus Fridse Mobach, bestuurder van het Carmelcollege. “Het geeft in de eerste plaats duurzaamheid een plek in het onderwijs. Ten tweede helpen de gegevens in het debat met gemeenten over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. In de energieprestatie komt het belang van de gebruikers en dat van de eigenaar samen. Gemeenten en het onderwijs zijn immers beiden onderdeel van het klimaatakkoord.”
 
Ook voor de Arnhemse wethouder Roeland van der Zee staat de wens om transparant te zijn voorop. “Waarom zou je hier geheimzinnig over willen doen? Bovendien kunnen we er ons voordeel mee doen, als we weten hoe anderen presteren. We kunnen van elkaar leren hoe om te gaan met investeringen in verduurzaming en het verbeteren van de energieprestatie.” 
 

Mooi voorbeeld

De wijze waarop de Radboud Universiteit in Nijmegen haar energieprestaties openbaar maakt, kan tot voorbeeld strekken. Via het Energie Jaarverslag wordt jaarlijks laten zien hoeveel energie er is gebruikt, hoeveel er wordt bespaard en of er sprake is geweest van meerverbruik door afwijkende of nieuwe activiteiten. Toon Buiting; coördinator energiebeleid bij de RU Nijmegen: “Als je goed wilt sturen op energieverbruik, dan heb je draagvlak nodig voor de maatregelen die je wilt treffen. Het bestuur moet overtuigd kunnen worden en ook studenten en medewerkers moet je meenemen in dit proces door de beschikbare informatie te delen.”
 

Meer bestuurlijke steun

 
Inmiddels zijn er meer bestuurders die voor het openbaar maken van het energiegebruik in de utiliteitsbouw pleiten. In de Bouwstenen-publicatie worden er verschillende genoemd. Bestuurders willen liever sturen en worden aangesproken op het feitelijk energiegebruik, dan op allerlei theoretische getallen. Bouwstenen is een landelijk platform van bestuurders, managers en professionals bij gemeenten en scholen rond publiek gefinancierd vastgoed. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids