Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. De Onderwijsinspectie gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Op 1 augustus 2013 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs realiseren. De kern van de wet is de zorgplicht voor passend onderwijs. Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen.
 

Hoe handhaaft de Inspectie?

Scenario 1: De leerling heeft nog geen andere plek en wacht dus nog steeds op plaatsing of op een aanbod van een andere school. De inspectie geeft een herstelopdracht wanneer een leerling thuis zit en de school van aanmelding zich niet aan de zorgplicht houdt. Deze herstelopdracht houdt in dat het schoolbestuur de leerling binnen een termijn van een week alsnog moet plaatsen, of plaatsing op een andere school moet aanbieden.
 
Scenario 2: De ouder heeft zelf bij gebrek aan plaatsing/een aanbod de leerling aangemeld bij een andere school die de zorgplicht wel heeft nageleefd. Een herstelopdracht is dan niet meer mogelijk: de aangemelde leerling is ergens anders geplaatst, dus de school waar de ouders (aanvankelijk) voorkeur voor hadden kan die leerling niet meer plaatsen. De tekortkoming is dan al geëindigd buiten de school om. Om toch een consequentie te verbinden aan het negeren van de zorgplicht, publiceert de onderwijsinspectie een openbaar rapport over de tekortkoming en wordt een officiële waarschuwing gegeven. Ook als de tekortkoming te wijten is aan gebrekkige kennis van de school over de werking van haar zorgplicht voor passend onderwijs. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids