Normal_geld_rekenmachine_belasting

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De enquête is te vinden via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door McKinsey& Company in opdracht van het Ministerie van OCW. Medewerking wordt op prijs gesteld. De verwachting is dat de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek in maart 2020 zal worden geïnformeerd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids