Normal_docent

De school voor primair onderwijs De Gielguorde in De Tike moet definitief sluiten. Dit heeft een spoedprocedure bij de geschillencommissie onderwijs in Utrecht vandaag besloten. De sluiting heeft alles te maken met een terugloop in het aantal leerlingen. Dit meldt het AD.

Ouders en kinderen moeten voor volgend jaar op zoek naar een andere basisschool. De ouders van de school die deelnamen aan de medezeggenschapsraad hebben zich maandenlang proberen tegen de sluiting te verzetten. Volgens hen zouden er op den duur weer genoeg leerlingen zijn om de school te kunnen laten voortbestaan. Het bestuur van de school heeft aangegeven daar niet op te vertrouwen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids