Normal_school__klas__docent

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: leerlingen Calvijn College moeten nog steeds wachten op uitslag eindexamen, het Haga Lyceum wil het Inspectierapport niet openbaar en het schooladvies blijft leidend, maar de eindtoets wordt naar voren gehaald.

Maandag: minister neemt islamitische hogeschool bevoegdheid af

De Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) in Rotterdam verliest haar recht om graden te verlenen. De onderwijsinspectie had al eerder geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd. Ook mag deze niet-bekostigde instelling zich geen hogeschool meer noemen. 
 

Dinsdag: Haga Lyceum eist verbod op openbaren van Inspectierapport

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil dat de Inspectie van het Onderwijs het meest recente rapport over de islamitische middelbare school intrekt en herziet. Ook wil de school een verbod op het openbaar maken van het rapport in de huidige vorm. 
 

Woensdag: Leerlingen Calvijn College moeten toetsen schoolexamen inhalen

68 van de 77 leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg van het Calvijn College in Amsterdam moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve examenuitslag bepaald kan worden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat de school bij deze leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet heeft afgenomen. Bovendien zal het centraal examen opnieuw moeten worden nagekeken.
 

Donderdag: Tweede Kamer voorstander van flexibele schooltijden

VVD, CDA en D66 willen een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. Volgens de partijen heeft de pilot met flexibele schooltijden voor diverse scholen een positieve uitwerking gehad. Minister Slob wilde het experiment beëindigen omdat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie naar voren kwam dat het experiment te veel risico’s met zich meebracht en dat het de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zou komen.
 

Vrijdag: schooladvies blijft leidend, eindtoets naar voren gehaald

Het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school blijft leidend en de eindtoets volgt daarop. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen.

 
Door: Nationale Onderwijsgids