Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

Dyslexie blijkt een gouden handel te zijn. Dat stelde Follow The Money recent in een artikel over de zogenaamde ‘dyslexie-industrie’. CDA-lid René Peters heeft hierover Kamervragen gesteld. Dit meldt de Tweede Kamer.

In het artikel van Follow The Money wordt onder andere gesteld dat het percentage kinderen met een dyslexieverklaring tegenwoordig twee- tot driemaal zo hoog ligt als op basis van wetenschappelijke studies mag worden verwacht. Ook wordt kritiek geuit op de brede definiëring van dyslexie door Stichting Dyslexie Nederland, waardoor een grote groep leerlingen als dyslectisch wordt bestempeld. Daarnaast stelt Follow The Money dat het overgrote deel van de testen in het Protocol Diagnose en Behandeling Dyslexie (PDBD) niet wetenschappelijk verantwoord zijn. 
 
Peters van het CDA wil weten wat minister De Jonge van Volksgezondheid daarvan vindt. Hij wijst daarbij op het zogenaamde Pygmalion-effect: de diagnose zorgt ervoor dat verwachtingen van zowel leerlingen, docenten als ouders naar beneden worden bijgesteld, waardoor de leerling daadwerkelijk minder presteert. 
 
Ook maakt Peters zich zorgen over de onafhankelijkheid van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Er zou zowel een ‘bestuurlijke en persoonlijke verwevenheid van diverse aanbieders van dyslexiezorg’ bestaan met het NKD. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids