Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

DUO heeft bij 1.200 scholen in het primair onderwijs onderzoek gedaan naar hun ervaringen met het digitaal melden van verzuim. De resultaten worden gebruikt om het digitaal melden van ongeoorloofd verzuim te verbeteren. Scholen kunnen voortaan op één centrale pagina terecht voor alle informatie over verzuim. Dit meldt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meeste verzuim digitaal gemeld

Sinds 2017 is het voor basisscholen verplicht om verzuim digitaal te melden aan het Verzuimregister via hun leerlingenadministratiesysteem (LAS). Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle scholen dit weten. In de praktijk doen de meeste scholen dit ook bijna altijd. Daarnaast heeft de school vaak behoefte aan persoonlijk contact met de leerplichtambtenaar. Soms gaan scholen ook eerst zelf in gesprek met de ouders, voordat er een officiële melding wordt gedaan. Een klein deel van de scholen meldt het verzuim niet digitaal. Zij geven aan dat het digitaal melden te veel werk is of niet aansluit bij hun behoeften.
 

Niet alle verzuimsoorten bekend

Een derde van de scholen weet niet in welke gevallen zij verzuim moeten melden. Bijna iedereen kent wel het zogeheten ‘luxe verzuim’. Maar andere verzuimsoorten, zoals ’16 uur in 4 weken’ en ‘overig verzuim’, zijn minder bekend. Soms wordt er ten onrechte geen melding gedaan, omdat de school niet bekend is met de verzuimsoorten.
 

Verbeteracties

Naar aanleiding van de uitkomsten is de verzuiminformatie op duo.nl verbeterd. De nieuwe verzuimpagina biedt scholen extra ondersteuning bij het melden van ongeoorloofd verzuim. De volgende stap is om het digitaal melden nog verder te verbeteren. Dit doet DUO in samenwerking met onder andere gemeenten en softwareleveranciers.
 
Door: Nationale Onderwijsgids