Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

De fusietoets wordt afgeschaft in het funderend onderwijs. Dit geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren. Hiervoor is het nodig dat een aantal onderwijswetten gewijzigd wordt. Momenteel zit dit wetsvoorstel in de voorbereidende fase. Dit meldt de Tweede Kamer.

De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden, bijvoorbeeld bij dalende leerlingenaantallen. Het wetsvoorstel biedt besturen bovendien mogelijkheden om kleinere scholen open te houden en zo het onderwijs voor de individuele leerling en leraar toegankelijk, herkenbaar en overzichtelijk te houden.
 
Tevens regelt dit wetsvoorstel dat de scholen in het voortgezet onderwijs institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in dezelfde of aangrenzende gemeente of gemeenten liggen.
In april 2018 besloot het kabinet de fusietoets voor zowel basis- als middelbare scholen af te schaffen.
 
Scholen waren tot nog toe terughoudend met fuseren omdat besturen de fusietoets ingewikkeld en ondoorzichtig vinden. Daardoor werden fusies uitgesteld of werd er gekozen voor minder intensieve samenwerking. Het kabinet wil af van die drempel, zodat scholen de ruimte te krijgen om hun onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids