Normal_pesten_cyberpesten_social_media_computer_laptop_meisje_kind_verdriet_bang

Vandaag, 19 april, is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt, maar het is goed om op deze dag bewust stil te staan bij pesten en de gevolgen ervan.

Volgens Stichting Stop Pesten Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat één op de tien leerlingen gepest wordt. De Dag tegen Pesten is er vooral om één dag per jaar extra bewustzijn te creëren. Het doel? “We proberen te bereiken dat mensen zelf in actie komen om pesten te stoppen, dat ze zelf iets organiseren in hun eigen omgeving,” aldus Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten NU.
 
Want, zegt Marije van de Sande, adviseur pesten bij stichting School & Veiligheid: “Pesten is een groepsprobleem: binnen de groep is iets aan de hand waardoor iemand behoefte voelt om te pesten, een pester voelt zichzelf niet veilig.” 
 
En: “Pesters zitten er vaak helemaal niet op te wachten om iemand te pesten.” Hoe zit dat dan precies? De Nationale Onderwijsgids ging hierover in gesprek met twee ‘pestexperts’. Lees het hele interview De Dag tegen Pesten wil bewustzijn creëren: pesten is een groepsprobleem.
 
Door: Nationale Onderwijsgids