Logo_logo-dvdl-2019

Vandaag is het weer de Dag van de Leerplicht waarop veel scholen en gemeenten aandacht vragen voor de leerplicht en vooral het recht op onderwijs willen vieren. Overal in het land zijn leuke, leerzame en originele acties gestart om te laten zien wat het recht op leren betekent. Ook maken veel gemeenten van de gelegenheid gebruik om voorlichting te geven over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Dit meldt Dag van de Leerplicht.

Recht op onderwijs

Het recht op onderwijs lijkt in een land als Nederland vanzelfsprekend, toch blijkt de praktijk voor sommige jongeren lastig en komen ze zelfs thuis te zitten. Kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig door een beperking, een ontwikkelachterstand of een moeilijke thuissituatie. Het doel van de Dag van de Leerplicht is om het recht op leren en ontwikkelen onder de aandacht te brengen bij ouders, scholen en bestuurder en de jongeren zelf.

Aanpak schoolverzuim

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is een integrale aanpak die sinds 2017 wordt gebruikt om schoolverzuim tegen te gaan. Schoolverzuim is vaak een teken van achterliggende problematiek bij een kind. Veelvuldig schoolverzuim kan uiteindelijk leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. De methode is ontwikkeld door Ingrado, de Raad van de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie om ervoor te zorgen dat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Door: Nationale Onderwijsgids