Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Op 9 mei is er een kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling in het passend onderwijs. Veel samenwerkingsverbanden en scholen hebben daar vragen over. Op de bijeenkomst worden de deelnemers bijgepraat over de laatste stand van zaken in de privacywetgeving en kunnen deelnemers vragen stellen aan deskundigen. Dit meldt Lecso.

Waar moeten scholen en samenwerkingsverbanden rekening mee houden bij het onderling uitwisselen van gegevens van een leerling en het contact met andere betrokkenen zoals jeugdhulp of leerplichtambtenaars. En hoe zit het als school en zorg samenwerken in de hulp aan thuiszitters? Deze en andere vragen komen aan bod op de bijeenkomst van 9 mei.

De bijeenkomst vindt plaats in de regio Utrecht/Amersfoort (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt) en wordt georganiseerd voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen (regulier – en speciaal onderwijs), medewerkers scholen, gemeenten, jeugdhulp, orthopedagogen en psychologen door het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, Ingrado en VNG. Meer informatie op www.lecso.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids