Logo_onderwijsraad_logo

De nieuwe voorzitter en negen nieuwe of herbenoemde leden van de Onderwijsraad zijn deze maand aan de slag gegaan. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van onderwijs. De raadsleden zijn benoemd voor de periode 2019-2022. Dit meldt de Onderwijsraad.

Prof. dr. Edith Hooge is de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Hooge is hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University. Zij studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een postdoctorale opleiding bestuurskunde, promoveerde zij in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. Hooge volgt prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink op die het wettelijk maximum van drie termijnen als voorzitter had bereikt.

De Onderwijsraad zal de komende vier jaar verder bestaan uit zes nieuwe leden: Iliass El Hadioui, Jasmijn Hamakers-Kester, Cor van Montfort, Susan te Pas, Monique Volman en Herman van de Werfhorst. Pieter Huisman, René Kneyber en Rob Schuur worden herbenoemd als lid. Meer achtergrondinformatie over de voorzitter en leden is te vinden op www.onderwijsraad.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids