Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' gepubliceerd. Het gaat om het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Het rapport moet inzicht gaan bieden in hoeveel kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld en voor hoeveel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar concludeert dat er momenteel op veel stappen en beslissingen nog te weinig zicht is. Dit betreft bijvoorbeeld de meldingen over en onderzoeken naar seksueel geweld tegen kinderen bij Veilig Thuis. Zo is het aantal onderzoeken in de registraties bijvoorbeeld sterk gedaald ten opzichte van 2008-2012 (toen Veilig Thuis nog niet bestond).

Reden tot zorg

In de periode 2008-2012 deden de toenmalige In Advies- en Meldpunten Kindermishandeling samen gemiddeld 1.297 onderzoeken per jaar naar seksueel geweld. Afgaand op de Beleidsinformatie AMHK/Veilig Thuis zou dat aantal nu 345 bedragen, naar 622 kinderen. Vanwege de slechte kwaliteit van de data is dit echter vermoedelijk een onderschatting: nog niet alles wordt juist geregistreerd of volledig doorgegeven aan het CBS.
 
"In elk geval is dit signaal zorgwekkend", aldus Bolhaar, "ofwel de registratie van onderzoeken was in 2016 zo onvolledig dat van het merendeel ervan überhaupt niet geregistreerd werd dat deze plaats hebben gevonden, ofwel er is (ook) daadwerkelijk een sterke daling in het aantal onderzoeken gaande. Beide mogelijkheden bieden reden tot zorg."