Normal_gezond__ontbijt__lunch__fruit__eten

Hoe ouder kinderen op de basisschool zijn, hoe minder vaak er groente en fruit meegenomen wordt voor het 10-uurtje. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) uitgevoerd onder ruim duizend ouders van kinderen op de basisschool. Gezondheid, gevoel van controle en voorkeuren van het kind zijn de drie belangrijkste motieven van ouders voor de keuze van het 10-uurtje. Dit meldt WUR.

Nederlandse kinderen eten onvoldoende groente en fruit. Eén van de manieren om de consumptie bij kinderen te verhogen, is om de beschikbaarheid van groente en fruit tijdens het 10-uurtje op school te verhogen. In de Publiek Private Samenwerking (PPS) "Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! De rol van de ouders en school" wordt onderzocht hoe het eten van groente en fruit tijdens het 10-uurtje makkelijker en vanzelfsprekend kan worden voor alle kinderen, ouders en scholen. 
 
Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste motieven van ouders voor de keuze van het 10-uurtje waren: gezondheid, gevoel van controle en voorkeuren van hun kind. Het aspect van controle (controle over wat en hoeveel het kind eet) is nieuw ten opzichte van eerdere onderzoeken rondom dit onderwerp.
 
Het onderzoek liet zien dat naarmate de kinderen ouder waren, er minder vaak groente en fruit werd meegegeven en dat ouders het minder belangrijk vonden dat hun kind vijf dagen per week groente en fruit eet tijdens het 10-uurtje. Mogelijke verklaringen hiervoor waren dat het belang van het motief ‘Gezondheid’ afnam als het kind ouder was, en dat ouders meer productgerichte nadelen (beperkt houdbaar, snel bruin, geeft geknoei) en meer sociale tegenwerking (kind vraagt om andere snacks, klasgenootjes negatief over groente en fruit) rapporteerden als het kind ouder was. 
 
De meest aantrekkelijke strategie om de de groente- en fruitconsumptie tijdens het 10-uurtje te verhogen vonden ouders activiteiten met de kinderen op school, de leerkracht als rolmodel, ouder-kind activiteiten op school en een leuk, praktisch meeneembakje. Ouders stonden neutraal tegenover een abonnement waarbij op vijf dagen per week groente en fruit op school geleverd wordt voor het 10-uurtje. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids