Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Voor sommige ouders van kinderen is het sinds een aantal jaar mogelijk om zelf de schoolvakanties te plannen. In Nederland wordt sinds zes jaar op twaalf scholen geëxperimenteerd met het inplannen van vakanties buiten de reguliere vakanties. Veel scholen en ouders zijn enhousiast. Of het experiment in de toekomst wordt voortgezet in het gehele basisonderwijs in ons land moet echter nog blijken. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De proef is een idee van de overheid, die hoopt dat het onderwijs op deze manier flexibeler over het schooljaar kan worden verdeeld. De scholen die meededen aan het experiment mochten op verschillende manieren afwijken van de wettelijke regels. Daaronder vallen niet alleen de vooraf vastgestelde schoolvakanties, maar ook de schoolweek van vijf dagen.

Met de flexibele uren, kunnen kinderen zelfs in de zomervakantie naar school. Elke school noteert dan voor elk kind hoeveel uren vakantie het heeft gehad en hoeveel uren onderwijs er nog nodig zijn. Deze werkwijze dat beter bij de huidige, flexibeler wordende, maatschappij passen dan de vastgestelde verplichte vakantieweken. Het onderwijs zou in die ontwikkeling moeten meegaan om niet stil te komen vallen.

Ouders lijken enthousiast te zijn over de flexibele vakanties; meer dan 90 procent van hen geeft aan te kiezen voor een zogeheten ‘flexpakket’ en niet voor een ‘basispakket’ waarin de reguliere vakanties zijn opgenomen. Hoe de vakanties in zo’n flexpakket worden ingevuld, is dus aan de ouders. Al proberen sommige scholen er wel te zorgen dat leerlingen eens in de acht weken vakantie hebben.

Opvallend aan het experiment met de flexibele vakanties is dat geen van de deelnemende scholen uit de noordelijke provincies komt. Volgens directeur-bestuurder Koos van Riezen van ‘Kits Primair’ met 11 kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe zou dat te maken kunnen hebben met de langere reistijd in het westen, vanwege meer files. “De druk vanuit ouders om flexibel onderwijs toe te passen is daar waarschijnlijk groter.”

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen zegt het project weldegelijk te volgen, zij het op afstand. Een woordvoerder laat weten de uitkomsten van de proef af te wachten. Daarbij is vooral de positieve invloed van flexibele vakanties op kinderen van belang voor de stichting. Meer duidelijkheid over de uitkomst van het experiment wordt dit jaar verwacht. Dan wordt ook duidelijk of de regelgeving voor het gehele basisonderwijs moet worden aangepast.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids