Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Vandaag gaan we verder met waar we dinsdag gebleven waren: een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de eindtoetsen. Deze keer zijn de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets aan de beurt: wat wordt getest, gebeurt dat op papier of op de computer en wie kiest voor adaptief toetsen?

Dia-eindtoets

De Dia-eindtoets van Diataal is voor het eerst toegelaten in het schooljaar 2016/2017. De Dia-eindtoets onderscheidt zich volgens eigen zeggen van andere toetsen door aan te sluiten op de Dia-volgtoetsen waarmee basisscholen de ontwikkeling van hun leerlingen over de verschillende jaren in beeld kunnen brengen. Dit leerlingvolgsysteem (deels nog in ontwikkeling), geeft inzicht in hoever leerlingen zijn met de beheersing van de referentieniveaus voor taal en rekenen. De referentieniveaus worden in het voorgezet onderwijs al volop gebruikt en vormen het nieuwe wettelijke kader.
 
Wat meet de toets?
De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. De Dia-eindtoets heeft een extra onderdeel woordenschat; volgens de makers kan dit het toetsadvies van de leerlingen nog beter voorspellen.
 
Wanneer en hoe lang?
De testafname vindt plaats tussen 16 april en 26 april en er wordt één dag voor uitgetrokken. De toets duurt 3 tot 3,5 uur.
 
Op papier of digitaal?
De Dia-eindtoets is digitaal en wordt via de tablet of iPad gemaakt.
 
Adaptief?
De Dia-eindtoets is een adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Zo wordt elke leerling op zijn eigen niveau getoetst. Er is gekozen voor een vorm van adaptiviteit waarbij vragensets gefaseerd worden aangeboden.
 
Hoe populair?
Het is niet bekend hoeveel basisschoolleerlingen dit jaar de Dia-eindtoets hebben gemaakt. 
 

CESAN Eindtoets

De CESAN Eindtoets is toegelaten vanaf schooljaar 2016/2017. Dit schooljaar wordt de toets niet afgenomen in verband met te weinig inschrijvingen.
 
Wat meet de toets?
Naast de verplichte onderdelen rekenen, lezen en taalverzorging meet de toets ook sociale mediavaardigheden.
 
Wanneer en hoe lang?
De toets stond gepland op 17 en 18 april. Normaal gesproken worden voor de toets twee ochtenden uitgetrokken.
 
Op papier of digitaal?
De CESAN Eindtoets is een papier- en potloodtoets.
 
Adaptief? 
Nee. Er zijn vragen voor ieder vak op de verschillende (referentie)niveaus.
 
Populair?
Nee. In 2018 waren er te weinig inschrijvingen om de toets te laten doorgaan.
 

AMN Eindtoets

In 2017 is de AMN Eindtoets officieel toegelaten als alternatieve eindtoets. AMN staat voor assess, manage en navigate.
 
Wat meet de toets?
De AMN Eindtoets meet vaardigheden in rekenen, taalverzorging en lezen.
 
Wanneer en hoe lang?
De leerlingen maken de eindtoets tussen maandag 16 tot en met donderdag 26 april.
 
Op papier of digitaal?
De AMN Eindtoets is volledig digitaal af te nemen op elke computer, laptop of tablet (ook iPads en Snappet-tablets).
 
Adaptief?
De AMN Eindtoets is adaptief. De opgaven worden moeilijker als het te makkelijk is voor de leerling en andersom. De leerling hoeft zo geen opgaven te maken die onder of boven zijn niveau zijn.
 
Populair?
Er zijn geen cijfers bekend bij de redactie over het aantal leerlingen dat de AMN Eindtoets maakt.
 
Benieuwd naar de andere drie eindtoetsen? Lees hier de belangrijkste kenmerken van de Centrale Eindtoets, ROUTE 8 en de IEP Eindtoets. En heb je dan nog niet genoeg van? Hier vind je de geschiedenis van de eindtoets in vogelvlucht.
 
Morgen komen enkele controversie rondom de eindtoetsen aan bod. Zo krijgen sommige leerlingen bij de ene eindtoets een hoger schooladvies dan bij de andere eindtoets. En dat verschil is nog steeds niet opgelost.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids