Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft geen goede inschatting van hoeveel kinderen in ons lans in armoede leven. Ongeveer 13 procent van de onderwijzers weet dat een achste van de kinderen onder de armoedegrens leeft, zo is de conclusie van onderzoeksbureau MWM2. Dat meldt Nu.nl.

Door de verkeerde inschatting kunnen leerkrachten onvoldoende inspelen op de problemen waar kinderen mee te maken hebben. Volgens de onderzoekers van MWM2 vinden juffen en meesters het in de praktijk lastig om de omvang van armoede in de klas te signaleren, ondanks dat het merendeel de ernst inziet van de problemen.

Volgens de leerkrachten zelf draagt een goede band met de ouders bij aan het signaleren van armoede. Toch blijkt dit niet altijd het geval, omdat docenten door ouders vaak niet in vertrouwen worden genomen over hun financiële problemen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO. De uitkomsten van dat onderzoek laten tevens zien dat de meerderheid van de leerkrachten, 80 procent, denkt dat kinderen minder kansen hebben om qua opleiding een hoger niveau te bereiken als zij in armoede opgroeien. Het bestrijden van de gevolgen van armoede is volgens de juffen en meesters een taak van gemeenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids