Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Op 20 december 2017 is de Rapportage referentieniveaus taal en rekenen voor 2016-2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage is een bijlage bij de Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

In de rapportage referentieniveaus doet het CvTE verslag van de resultaten in 2016-2017 op de Centrale Eindtoets primair onderwijs, de rekentoets voortgezet onderwijs en de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo. 

Het CvTE rapporteert over de toetsen en examens die gebaseerd zijn op de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Om die reden is er in deze rapportage een deel gewijd aan de Centrale Eindtoets po 2017. Daarvan berust de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het CvTE. Over de andere toegelaten eindtoetsen en de resultaten daarop rapporteert het CvTE niet. 

In de bijbehorende Kamerbrief schrijft minister Slob voor Onderwijs over het maatschappelijk belang van de examens wat hoge eisen stelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de (afname) van de examens. De minister wil de komende jaren werken aan het vergroten van de betrokkenheid van leraren bij het gehele examenproces.

Download hier de Rapportage referentieniveaus 2016-2017 en de bijbehorende Kamerbrief

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids