Normal_klaslokaal__leeg__vrij__schoolverlater

Pensioenfondsen zijn de perfecte marktpartij om de bouw van duurzame schoolgebouwen op zich te nemen. Dat zegt Bernard Wientjes van de Taskforce Bouw. Onlangs bleek uit de Monitor onderwijshuisvesting po/vo dat de staat van de panden niet altijd voldoende is. Vooral de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit van het gebouw laten behoorlijk te wensen over. Dit meldt duurzaamgebouwd.nl.

“Als pensioenfondsen de bouw van duurzame schoolgebouwen op zich nemen, dan kunnen zo zorgen voor een zo goedkoop én modern mogelijk gebouw. Ze zijn namelijk geïnteresseerd in de lange termijn, dus willen ze ervoor zorgen dat hun investering zo lang mogelijk goed blijft. En scholen bieden die zekerheid: ze gaan niet failliet. Daarnaast kunnen ze het probleem van het slechte klimaat in scholen oplossen”, aldus Wientjes.
 
Uit de Monitor onderwijshuisvesting po/vo van Regioplan en Inspectrum bleek onlangs dat twee vijfde van de schoolgebouwen in ons land te klein of te groot is. Daarnaast zijn er problemen met de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit van het gebouw. Schoolbesturen geven aan dat noodzakelijke aanpassingen aan het binnenklimaat op scholen worden uitgesteld vanwege de tekortschietende middelen voor onderwijshuisvesting. Ook maakt 20 procent van de besturen zelf werk van nieuwbouw en uitbreiding, terwijl dit volgens de wet niet is toegestaan en dit een taak van de gemeente is. Hierin zouden pensioenfondsen volgens Wientjes dus een grote rol kunnen spelen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids