Normal_nooduitgang__vlucht

Qua leerlingenaantal is twee vijfde van de schoolgebouwen in ons land te klein of te groot, zo blijkt uit de vorige week gepresenteerde Monitor onderwijshuisvesting po/vo van Regioplan en Inspectrum. Naast de grootte is de staat van de panden niet altijd voldoende. Vooral de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit van het gebouw laten behoorlijk te wensen over. Dat meldt de PO-Raad.

Bovendien blijkt uit de monitor dat dertig procent van de schoolgebouwen onvoldoende bij het onderwijsconcept van de school past. Daarentegen werden de uitstraling en de fysieke veiligheid vrij goed beoordeeld door de respondenten. Toch waren er ook op deze vlakken punten van kritiek te melden. Zo blijkt de meterkast bij circa 25 procent van de basisscholen niet veilig. 10 procent van de scholen heeft onveilige stopcontacten en bij de helft van de scholen blijkt zelfs dat de vluchtveiligheid niet voldoende is.

"Het rapport maakt pijnlijk duidelijk hoe de financiering van onderwijshuisvesting in Nederland tekort schiet", zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Van de besturen blijkt dat 20 procent zelf werk maakt van nieuwbouw en uitbreiding, terwijl dit volgens de wet niet is toegestaan en een taak van de gemeente is.

Schoolbesturen geven aan dat noodzakelijke aanpassingen aan het binnenklimaat op scholen juist worden uitgesteld vanwege de tekortschietende middelen voor onderwijshuisvesting. Volgens Regioplan is het verduurzamen een combinatie van technische handelingen, bewustwording en gedrag. Van Hoepen noemt het een gemiste kans van de regering om in het Regeerakkoord niets te vermelden over de investering in onderwijshuisvesting.

Daarom heeft de PO-Raad de huisvesting als belangrijk punt in de nieuwe strategische agenda voor 2018-2021 gezet. Elk schoolbestuur moet de komende vier jaar een analyse maken van de staat van de schoolgebouwen in relatie tot het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en in relatie tot de eigen onderwijsvisie. Eventuele problemen moeten door de besturen zelf kenbaar worden gemaakt om de kwestie urgent te maken, stelt Van Hoepen. Wat betreft de kwaliteit en de toekomst van de onderwijshuisvesting heeft de PO-Raad de taak om op landelijk niveau financiële afspraken te maken en randvoorwaarden en verantwoordelijkheden te regelen.

De Monitor onderwijshuisvesting po/vo is te lezen op de website van Rijksoverheid.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids