Normal_huiswerk_studie_school

25 procent van de basisscholen geeft kinderen in groep 3 of 4 al huiswerk mee, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Deskundigen vinden dat te gek voor woorden. Kinderen zijn op die leeftijd nog helemaal niet aan huiswerk toe. Dit meldt RTL Nieuws. 

10 procent van de basisscholen vulde een vragenlijst van RTL Nieuws in over het huiswerkbeleid. Daaruit blijkt dat een kwart van de basisscholen huiswerk meegeeft aan de onderbouw. De helft daarvan doet dit zelfs wekelijks. In groep 8 is huiswerk wel normaal: bijna alle scholen laten hun leerlingen dan thuis schoolwerk doen. 
 
Deskundigen trekken het nut van huiswerk meegeven in de onderbouw in twijfel. Kinderen van die leeftijd zijn nog helemaal niet aan huiswerk toe en hebben meer baat bij spelen, vrije tijd en rust. Daarvan leren kinderen veel op het gebied van motoriek, vooruit denken en de omgang met elkaar.  
 
Scholen geven huiswerk mee omdat de kinderen dan kunnen oefenen en herhalen van wat ze in de klas al hebben gehoord. Ook leren leerlingen zo verschillende vaardigheden te combineren en zelfstandig te werken, volgens de scholen. De belangrijkste beweegreden om huiswerk te geven, is dat leerlingen zo worden voorbereid op de middelbare school, waar huiswerk gemeengoed is.
 
Dit laatste argument heeft volgens hoogleraar pedagogiek Anna Bosman wel bestaansrecht. Wel vindt ze dat huiswerk rustig moet worden opgebouwd vanaf groep 7 naar 1 taakje van 20 minuten per week en in groep 8 naar maximaal twee keer per week. 
 
Dit staat in contrast met de werkwijze van een derde van de basisscholen die in groep 8 minstens drie keer per week huiswerk opgeven. Ter vergelijking: bijna 40 procent van de basisscholen heeft leerlingen in groep 8 die buiten school om huiswerkbegeleiding krijgen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids