Normal_primair_onderwijsraad_po-raad_logo

Er bestaan inmiddels drie werkplaatsen onderwijsonderzoek in de steden Amsterdam, Utrecht en Tilburg. Hierin werken gedurende een tweejarige pilot universiteiten, hogescholen, basisscholen en pabo-studenten samen aan het ontwikkelen van kennis. Dit gebeurt vanuit een onderzoeksvraag in de school. Dit meldt de PO-Raad.

De werkplaatsen onderwijsonderzoek hebben elk een eigen onderzoeksthema: diversiteit, hoogbegaafdheidsdidactiek en schoolontwikkeling. De onderzoeksvraag komt vanuit de school. Zowel leraren, pabo-docenten en –onderzoekers en wetenschappers werken met elkaar samen in werkplaatsen. Dit geeft scholen toegang tot onderzoek en specialistische kennis, die past bij de vraagstukken waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Ook biedt deze samenwerking toegang tot collega’s van andere scholen, onderzoekers en experts waar scholen veel van kunnen leren. 
 
Het hoger onderwijs kan de werkplaatsen gebruiken voor onderzoek. Leraren kunnen meedenken met een onderzoeksopzet en data-verzameling is veel toegankelijker door de kortere lijnen.De samenwerking met scholen geeft onderzoekers daarnaast veel voldoening, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van hun werk direct kunnen zien.
 
De PO-Raad is initiatiefnemer om in deze pilot de mogelijkheden en beperkingen in beeld te brengen van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids