Normal_bouw__helm__verbouwen__klus

De komende jaren komen er in Amsterdam veertig tot vijftig nieuwe basisscholen bij en acht tot tien nieuwe middelbare schoolgebouwen. De gemeente Amsterdam gaat vooral bouwen in de gebieden waar ook nieuwe woningen komen te staan. Dat meldt het AD.

Deze plannen werden bekendgemaakt in het integraal huisvestings plan (ihp) naar aanleiding van de bouw van 50.000 woningen in de hoofdstad. Naast de nieuwe scholen voor basis- en voortgezet onderwijs krijgt Amsterdam naar verwachting een tweede openbare internationale school en een internationale privéschool.

Het idee van de gemeente Amsterdam is om zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt naar school te laten gaan. Daarom zijn het vooral gebouwen voor basisonderwijs die worden gebouwd in de nieuwe woongebieden. In de wijk Sloterdijk worden vanaf 2020 bijvoorbeeld vier nieuwe basisscholen gebouwd en één middelbare school. Het NDSM-gebied in Amsterdam-Noord krijgt er vanaf 2023 volgens de planning drie basisscholen bij. Ook een aantal andere wijken krijgt er meerdere scholen bij.

Er is in de hoofdstad echter niet alleen sprake van groei. In sommige wijken krimpt het aantal leerlingen juist, omdat gezinnen uit de stad vertrekken. Bijna vijftig basisscholen zitten momenteel onder de opheffingsnorm van 194 leerlingen. Wat er met deze kleine en kwetsbare scholen moet gebeuren, is volgens de gemeente Amsterdam een onderwerp dat schoolbesturen samen moeten bespreken.

Het aantal leerlingen dat in Amsterdam naar de basisschool gaat neemt de aankomende jaren iets af, zo verwacht de gemeente. In de periode 2023-2032 zal dat aantal waarschijnlijk weer toenemen tot zo’n 68.000 leerlingen. Middelbare scholen hebben naar verwachting de komende zestien jaar te maken met een kleine stijging van het aantal scholieren.

De gemeente Amsterdam investeert in de periode 2018-2022 ruim 830 miljoen euro in de nieuwbouw, renovatie en verhuizing van schoolpanden. Het Rijk is vervolgens verantwoordelijk voor de financiering voor personeel en de school zelf.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids