Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Het aantal leerlingen per klas is in Nederland gemiddeld een stuk hoger vergeleken met andere landen in de Europese Unie. Ook het gemiddelde aantal leerlingen per leraar ligt in ons land vrij hoog. Deze conclusies blijken uit de publicatie Education at a glance 2017 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat meldt VOS/ABB.

In Nederland zitten er gemiddeld 23 leerlingen in een klas, drie leerlingen meer dan het gemiddelde van de andere 22 landen in de EU. Nederland heeft ondanks het hoge gemiddelde echter niet de hoogste aantallen leerlingen per klas. Groot-Brittannië voert de lijst aan met gemiddeld 27 kinderen. In Luxemburg zijn de klassen het kleinst, met gemiddeld 15 leerlingen.

Wat betreft het aantal kinderen per leerkracht scoort Nederland in het basisonderwijs met 17 ook boven het Europese gemiddelde, dat op 15 ligt. Luxemburg, Polen en Hongarije hebben met 11 leerlingen per leerkracht het laagste aantal in Europa. Frankrijk en Tsjechië scoren daarentegen het hoogst met een gemiddelde van 19 leerlingen per leerkracht.

Nederland scoort wat betreft het voortgezet onderwijs hetzelfde als in het primair onderwijs (17),  maar hier heeft ons land het hoogste aantal vergeleken met de 22 overige lidstaten van zowel de EU als de OESO. Oostenrijk scoort het laagst met slechts 9 leerlingen per docent in het voortgezet onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids