Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Twaalf scholen in Nederland doen al geruime tijd mee aan de pilot met flexibele onderwijstijden. De scholen mogen flexibel zijn in de vakantieperiodes en de vijfdaagse schoolweek, zolang de leerlingen maar 940 uur per jaar les krijgen en het vereiste niveau halen. Dit betekent dat deze scholen ook in de zomervakantie de deuren open hebben voor leerlingen. Dit meldt Tubantia.

In 2011 is het experiment gestart waarbij scholen hun lestijden aanpassen aan de wensen van ouders. De scholen mogen flexibel zijn in de vakantieperiodes en de vijfdaagse schoolweek, zolang de leerlingen maar 940 uur per jaar les krijgen en het vereiste niveau halen. Voor de ouders en de leerlingen heeft dit verschillende voordelen: voor de huidige generatie werkende ouders is een lange vakantie organisatorisch gezien ingewikkeld. Voor kinderen is het ook niet altijd goed. In zes weken zakken kennis en vaardigheden snel weg. 
 
Voor de school heeft de proef zowel organisatorisch als onderwijskundig gevolgen. De school moet namelijk vijftig weken per jaar open zijn, inclusief de hele zomer. Ook moeten de lessen veel meer op de individuele leerling worden afgestemd. Volgens de Inspectie van het Onderwijs gaat de proef op lang niet alle scholen goed. Dit kwam vaak doordat scholen onvoldoende op de nieuwe werkwijze waren voorbereid. Een andere veelvoorkomende situatie is dat de flexibele scholen veel zorgleerlingen aantrekken. De ouders van die leerlingen zijn blij met de individuele begeleiding, maar veel scholen blijken dit nog niet op orde te hebben.
 
De looptijd van het experiment was in eerste instantie van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van flexibele onderwijstijd en de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ervan, is besloten het experiment te verlengen met vier jaar. In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs opnieuw onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids