Normal_splitsing__fusie__keuzeweg__samenwerking

De onderwijsvakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Hiermee wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en dat er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De CAO PO 2016-2017 loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. Hierin is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd en dat er anders stilzwijgend verlengd wordt. Ook de PO-Raad heeft de cao opgezegd. Met het opzeggen van de cao is er geen juridische belemmering meer voor het voeren van acties. 
 
Er volgen gesprekken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Zolang het cao-overleg tussen de PO-Raad en de vakbonden geen resultaat oplevert, blijft de opgezegde cao van kracht tot uiterlijk 1 oktober 2019. Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs scherper en zijn stakingen niet uitgesloten.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids