Logo_nederlandse_stichting_gehandicapte_kind_logo_nsgk

Om inclusief onderwijs te promoten kan er een voorbeeld worden genomen aan de Samen naar School klassen van NSGK . Volgens het ministerie van VWS moeten meer scholen dit voorbeeld volgen. Dat meldt NSGK.

Deze aanbeveling van het ministerie is te vinden in het Implementatieplan VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Nederland heeft dat verdrag vorig jaar geratificeerd. Daarin staat dat kinderen en jongeren met een handicap op een reguliere school onderwijs en zorg moeten kunnen krijgen. Ons land kent al een aantal voorbeelden van goede initiatieven op dat gebied. Samen naar School is daar een mooi veerbeeld van.

Er moet echter nog meer gebeuren om inclusief onderwijs voor iedereen te laten gelden. Daarom roept het ministerie nog meer scholen op om mee te doen aan het project Samen naar School. NSGK zorgt er in dit project voor dat kinderen met een handicap door middel van extra begeleiding les krijgen op een gewone basisschool. Waar nodig in hun eigen, aangepaste klaslokaal, en waar mogelijk samen met de andere leerlingen van de school.

Op welke manier het ministerie ervoor wil zorgen dat inclusief onderwijs op nog veel meer scholen gaat gelden, is nog onbekend. In het Implementatieplan worden daarover namelijk nog nauwelijks concrete plannen genoemd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids