Normal_images__3_

Zowel de PO-Raad als de VO-raad zijn geen voorstander van het wettelijk vastleggen van de maximale vrijwillige ouderbijdrage voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs. De beleidsvrijheid van scholen wordt hiermee teveel aangetast, vinden beide raden. Dit melden beide raden op hun website.

De PO-Raad is bang dat een wettelijk vastgestelde limiet de nieuwe norm voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt. De VO-raad vreest bovendien dat de maatregel leidt tot een verschraling van het extra-curriculaire aanbod voor alle leerlingen. 
 
De raden reageren hiermee op het plan van de Tweede Kamer om de vrijwillige ouderbijdrage die scholen aan ouders mogen vragen te limiteren. Volgens PvdA en SP nam de tweedeling tussen arme en rijke scholen toe doordat de ouderbijdrage steeds hoger werd. Door een hoge ouderbijdrage te vragen zouden scholen ook minder rijke gezinnen afschrikken. 
 
Verantwoordelijk staatssecretaris Dekker van Onderwijs echter voelt niets voor het begrenzen van de ouderbijdrage. Hij wijst erop dat die vrijwillig blijft en ouders dus ook kunnen weigeren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids