Normal_techniek_wetenschap_kind_jongen_buiten_onderzoeken_ontdekken

Scholen blijven voldoende middelen ontvangen voor onderwijs in techniek en wetenschap. Dat zegt staatssecretaris Dekker in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Het Kamerlid vroeg Dekker om opheldering nadat onder meer schoolbesturen, PO-Raad en het Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie WTE aan de bel trokken. Zij vrezen dat inperking van de financiële ondersteuning het behalen van de doelen uit het Techiekpact zal tegenhouden. Dit melden VOS/ABB en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

In 2017 wordt het budget voor techniekonderwijs flink teruggeschroefd. Het doel van het Techniekpact is onder meer dat in 2020 alle scholen goed techniekonderwijs bieden. Besturen en organisaties vrezen nu dat deze ambitie niet gehaald gaat worden en dat de miljoeneninvestering van de afgelopen jaren daarmee voor niets zal zijn geweest. In een brandbrief aan de Kamer uitten zij hun zorgen.

Staatssecretaris Dekker acht deze zorgen echter ongegrond. In antwoord op Amhaouch schrijft hij: "Scholen ontvangen in de lumpsum en via de prestatiebox middelen om goed gestalte te geven aan de lessen. Daarnaast ontvangen regionale netwerken van schoolbestuurders middelen om het onderwijs extra te stimuleren." Hij wijst erop dat in 2017 2,2 miljoen euro beschikbaar zal zijn in plaats van de 1,5 miljoen waarover gesproken wordt in de brandbrief. Ook benadrukt Dekker dat het actieprogramma 'Kiezen voor Technologie' een tijdelijke stimulans was. Wetenschap en techniek moet uiteindelijk een integraal en duurzaam onderdeel worden van het onderwijscurriculum op basisscholen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids