Normal_badmuts__zwemmen__zwemles__schoolzwemmen__kind__zwemvaardigheid

Het kabinet acht het eventueel opnieuw invoeren van verplicht zwemonderwijs in Nederland niet aan de orde. Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Dekker van Onderwijs laten in beantwoording op Kamervragen weten dat het aan scholen, ouders en gemeenten is om te bepalen hoe het zwemonderwijs op lokaal niveau wordt vormgegeven. 

Kamerlid Van Nispen van de SP stelde Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de Reddingsbrigade Nederland zich ernstige zorgen maakt over de afnemende zwemvaardigheid van kinderen. Schippers en Dekker laten weten de opvatting te delen van de Reddingsbrigade dat het niveau van zwemvaardigheid van kinderen goed in de gaten moet worden gehouden. Ouders hebben daar primair de verantwoordelijkheid in, stellen de minister en staatssecretaris.

In 2014 beschikte 95 procent van de kinderen tussen de 11 en 16 jaar over minimaal het zwemdiploma A. “Ik juich het toe dat kinderen zich nog meer bekwamen in het zwemmen met een diploma B of C. Zo vergroten zij het zwemplezier, de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid verder. Ik zie hier ook een rol voor ouders weggelegd: zij zijn in de eerste plaats degenen die een kind hiertoe kunnen stimuleren. Hiernaast is het goed om te kijken wat organisaties kunnen bijdragen aan de verdere verbetering hiervan”, aldus Schippers.

Op lokaal niveau vinden wel verschillende stimuleringsprojecten plaats om kinderen aan te moedigen meer te gaan zwemmen. In het kader van het plan van aanpak zwemonderwijs worden momenteel aansprekende en succesvolle voorbeelden van dergelijke trajecten in kaart gebracht. Schippers wil de Kamer in het najaar van 2016 informeren over de stand van zaken van dit plan, waarin ook aandacht wordt besteed aan de structuur van het zwemonderwijs.

Begin dit jaar heeft Schippers financiële ondersteuning geboden aan het Nationaal Platform Zwembaden om in 2016 en 2017 te werken aan het plan van aanpak 'Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020'. De Reddingsbrigade is als partner betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Partijen beogen samen met de zwembranche bij te dragen aan het vergroten van de zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids