Normal_willem_alexander_

Koning Willem-Alexander brengt op donderdag 6 oktober een werkbezoek aan de Twente Safety Campus. Dit werkbezoek staat in het teken van Veiligheid Denken, Doen en Beleven. Eerder op de dag is de koning aanwezig bij de opening van het Landelijk Congres Brandweer Nederland. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

Bij de Risk Factory Twente ervaren kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in nagebootste praktijksituaties (on)veiligheid en leren ze door middel van interactieve veiligheidsscenario’s hoe te handelen. De Koning kijkt mee bij een schoolklas die enkele scenario’s beleven. Bij het Safety Field Lab en Troned praat de Koning met experts over het trainen van veiligheidsprofessionals en het belang van samenwerking met bedrijven, het onderwijs, kennisinstituten en andere veiligheidspartners. Ook worden diverse demonstraties gegeven door de brandweer over hoe een brand verloopt, hoe deze kan worden geblust en hoe onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van brand.

Alle brandweerkorpsen in Nederland zijn samen Brandweer Nederland. Ruim 30.000 brandweermensen verspreid over 25 brandweerkorpsen maken zich sterk voor de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Zo dragen zij bij aan een grotere veiligheid van de samenleving met als doel minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Brandweer Nederland bestaat dit jaar 100 jaar; in oktober 1916 werd in Utrecht de Nederlandsche Brandweervereniging opgericht tijdens het eerste nationale brandweercongres, hieruit is Brandweer Nederland ontstaan. Het jaarlijks terugkerende Landelijk Congres Brandweer Nederland wordt dit jaar in Enschede georganiseerd en de opening heeft als thema 100 jaar samenwerkende brandweer.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids