Normal_klas__vraag__leerlingen__school__onderwijs__vinger

De Onderwijsinspectie voert een peilingsonderzoek uit naar de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs op het gebied van leerdomein Kunstzinnige Oriëntatie. Dat heeft minister Bussemaker van Onderwijs laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

De inspectie rond het onderzoek in de tweede helft van 2016 af. Na de zomer sturen Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer over hun vervolginzet voor het cultuuronderwijs. Hierin worden ook de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van de inspectie meegenomen. Bussemaker laat weten dat ze in de brief ook ingaan op de voortzetting van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020.

Binnen het programma valt onder meer de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Deze subsidie wordt besteed aan de professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Ook de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs dat aansluit bij het programma Meer muziek in de klas is opgesteld binnen de kaders van Cultuureducatie met Kwaliteit.

© Nationale Onderwijsgids