Normal_muziek__kind__speciaal__juf__muziekonderwijs__klas

Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. Minister Bussemaker maakte dit resultaat bekend tijdens een werkbezoek aan basisschool De Clipper in Rotterdam.

Het is Bussemakers ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is: “Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben. Ik ben dan ook verheugd dat zo veel scholen op de regeling hebben ingeschreven. Dat enthousiasme wil ik belonen en daarom heb ik de regeling veranderd, zodat we geen enkel goed voorstel hoeven af te wijzen.”

728 scholen hebben een subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om muziekonderwijs op hun school een impuls te geven. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen, heeft minister Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld aan het Fonds voor deze aanvragen.

Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV. Tijdens de Music University Days hebben ruim 300 leerkrachten een workshop muziekonderwijs bij een van de conservatoria en pabo’s gevolgd. In totaal hebben meer dan 1.000 van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van de initiatieven om muziekonderwijs op hun school te verbeteren. Dat betekent dat 15 procent van de basisscholen betrokken is.

Bussemaker stelt de komende jaren 25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

© Nationale Onderwijsgids