Normal_koptelefoon__muziek__luisteren__jongeren_gehoor__oren__horen

Ongeveer de helft van de Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar geeft aan wel eens een piep in het oor te hebben. De klachten worden volgens GGD Drenthe voornamelijk veroorzaakt door te harde muziek. De organisatie pleit daarom voor voorlichting op basisscholen over de gevolgen van luisteren naar harde muziek. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Jongeren worden vaak blootgesteld aan te harde muziek, bijvoorbeeld in een uitgaansgelegenheid of via een koptelefoon. “Belangrijke oorzaken zijn verkeerd gebruik van mobieltjes en koptelefoons. Schade kan ontstaan als te frequent naar een te hoog volume wordt geluisterd”, zegt Hannie Heemstra van GGD Drenthe.

Uit onderzoek blijkt dat de groep jongeren regelmatig, naast een piep in het oor, ook last heeft van oorsuizen. Omdat oordopjes vrij dicht op het trommelvlies zitten, kan daar schade ontstaan. Daarnaast is het geluidsniveau van muziek in uitgaansgelegenheden veel te hoog, wat een risico vormt voor de bezoekers. Waar poppodia en festivals regels moeten naleven om gehoorbeschadigingen te voorkomen, zijn die afspraken er niet voor discotheken. Op festivals is voorlichting verplicht en moet bovendien gehoorbescherming worden aangeboden.

Volgens Heemstra moet het geluidsniveau in discotheken meer gecontroleerd worden door de gemeente. Ook lijkt het Heemstra nuttig om al op de basisschool voorlichting te geven over de gevolgen van luisteren naar harde muziek. “Onderzoek wijst uit dat ruim een kwart van de kinderen van 9 tot 12 jaar wel eens een tijdelijke piep in het oor heeft nadat ze via koptelefoons naar muziek hebben geluisterd.” Omdat steeds meer kinderen gebruik maken van koptelefoons, loopt deze groep net als de jongeren van 12 tot 18 jaar risico op gehoorschade.

© Nationale Onderwijsgids