Logo_header_wie_ziet_mira

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Via de site www.signalerenkanjeleren.nl vinden docenten informatie, inspirerende voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen. Hiermee kunnen ze in de klas of de collegezaal aan de slag.

Studenten die les hebben gehad over dit thema pakken signalen voor geweld in de praktijk sneller op en reageren hier adequater op. Zo kan (meer) leed voorkomen worden. En dat is belangrijk, want de samenleving rekent er op dat professionals signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en weten wat ze moeten doen. Ze kunnen het verschil maken als het echte verhaal van een kind kunnen zien. Bovendien zijn zij, zodra ze aan het werk zijn, verplicht te handelen volgens de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Kennis hierover is dus van groot belang.

© Nationale Onderwijsgids