Normal_luizenzak__basisschool__po__klas__leerlingen__luizen

10 Delftse basisscholen hebben op 10 februari met de gemeente Delft de E-deal ‘Verduurzaming in het onderwijs’ getekend. Bij de start van deze E-deal gaf wethouder Stephan Brandligt aan leerlingen van de Freinetschool een gastles over duurzaamheid. Met de E-deal maken de scholen met de gemeente afspraken over besparingsmaatregelen, bewustwording en duurzame opwekking van energie. Dat meldt gemeente Delft.

Scholen nemen maatregelen die het beste passen bij hun leerlingen, docenten, ouders en de  buurt. Alles mag: klein of groot, snel of langzaam, binnen of buiten. Bijvoorbeeld door het verbeteren van het onderhoud of maatregelen die de isolatie verbeteren, zonnepanelen maar ook lessen in duurzaamheid, in samenwerking met ouders. Scholen wisselen resultaten onderling uit, zodat ook zij van elkaar kunnen leren.

De volgende scholen doen mee: Montessorischool, Jan Vermeer locaties Raam en Marie Duyst, Delftse Daltonschool, Freinetschool, Eglantier Delft locaties Tanthof en Voorhof, Simon Carmiggeltschool, Vrije School Widar, Maurice Maeterlinckschool en Bernadette Mariaschool. Met het sluiten van E-Deals maakt de gemeente met lokale partners concrete afspraken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050.

© Nationale Onderwijsgids