Normal_lezen2343

Het aantal jongeren dat lid is van een openbare bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen. In 2013 was meer dan twee miljoen van het aantal ingeschreven leden jonger dan 18 jaar. Wel is het aantal boeken dat is uitgeleend aan jongeren tussen 2005 en 2013 met bijna 30 procent afgenomen. In 2005 leenden jongeren nog ruim 53 miljoen boeken. Dat blijkt uit een analyse van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van cijfers over meer dan 100 jaar bibliotheekwezen, zo meldt CBS. 

Van de jongeren in Nederland was in 2013 65 procent lid van een bibliotheek tegenover12 procent van de volwassenen. Opvallend is dat jongeren in 2013 bijna evenveel papieren boeken leenden als volwassenen, ongeveer 38 miljoen. Ook daalde het aantal papieren jeugdboeken in de collectie de afgelopen jaren, met ruim 8 procent. Bij de laatste meting zaten er 11,2 miljoen jeugdboeken versus 13,6 miljoen boeken voor volwassenen in de collectie.

De eerste openbare bibliotheek is in 1900 opgericht in Dordrecht. Het aantal bibliotheken steeg daarna tot 542 in 2000. Vervolgens nam het aantal door schaalvergroting, samenwerkingsverbanden en fusies weer af tot 160 in 2013. Het aantal ingeschreven leden is sinds de eerste meting in 1950 door de jaren heen opgelopen van 238 000 tot ruim 4,5 miljoen midden jaren 90. Daarna daalde het aantal leden van openbare bibliotheken tot 3,8 miljoen in 2013.

In het record jaar 1983 werden er bijna 175 miljoen boeken uitgeleend. In dat jaar ging een boek zo’n vijf keer per jaar over de toonbank. In 2013 was dit gezakt tot ruim drie keer per jaar. In 1983 leende een lid gemiddeld 42 boeken per jaar. Nu is dat gedaald tot gemiddeld 20 boeken per jaar. Volwassen leenden gemiddeld 18 boeken, jeugdigen ruim 23. 

© Nationale Onderwijsgids