Normal_internationaal_kinderen_buitenland_allochtoon_2

Scholen zouden meer moeten doen om interetnische vriendschappen te stimuleren. Dat is de mening van sociologe en promovenda Sanne Smith. De sociologe wilde weten waarom kinderen in een multiculturele omgeving toch vaker voor de eigen etnische groep kiezen en besteedde haar proefschrift aan dit onderwerp. Scholen zouden onder andere meer jongeren uit verschillende etnische groepen aan moeten trekken. Dat meldt Kennislink.

Volgens Smith is het belangrijk voor docenten om te beseffen dat ouders en vrienden een negatieve invloed kunnen hebben op het ontstaan en behouden van interetnische vriendschappen. “Om die barrières op te heffen zouden scholen meer aandacht kunnen besteden aan sociale vaardigheden op school, zodat jongeren van verschillende interetnische groepen meer open staan voor elkaar. Amerikaans onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat dit soort leerprogramma's etnische integratie bevorderen – maar zulk onderzoek is nog niet in Nederland uitgevoerd”, aldus de sociologe.

Smith denkt dat etnische integratie een goed middel kan zijn om de spanningen in onze multiculturele samenleving op te lossen, omdat mensen elkaar daardoor beter kunnen begrijpen. “Wanneer de jonge generatie net als hun ouders zich weinig mengt, wordt het lastiger die gevoelens van ongenoegen aan te pakken”, zegt Smith. Ook kan meer interetnisch contact allochtone jongeren helpen gemakkelijker hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Leerlingen op een gemengde school sluiten per definitie niet meer vriendschappen met klasgenoten van verschillende komaf. De jongeren sluiten relatief vaker vriendschappen met klasgenoten van dezelfde etnische herkomst. Vooral ouders zouden invloed hebben op de vriendschappen van hun kinderen en of deze wel of niet interetnisch zijn, blijkt uit het onderzoek van de sociologe.

© Nationale Onderwijsgids