Logo_logo_logo_image001

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Het bestuur mag wel zelf bepalen hoe ze hier invulling aan geeft. Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken, hebben de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan. Deze online tool helpt scholen bij het updaten van het veiligheidsbeleid. Dat meldt Stichting School & Veiligheid.

Het Digitaal Veiligheidsplan is een van de instrumenten uit het Actieplan sociale veiligheid op school dat is opgesteld door de sectorraden waarin alle punten uit de nieuwe wet worden geborgd om zo tot een effectieve aanpak te komen.

De online tool maakt scholen bewust van aandachtspunten omtrent sociale veiligheid binnen de school en begeleidt de school stap voor stap naar een schoolveiligheidsplan dat een ‘levend’ document is. Een veiligheidsbeleid dat daadwerkelijk ‘landt’ in de organisatie en handen en voeten krijgt in het denken en handelen van leerkrachten, leerlingen en ouders zodat iedereen zich veilig voelt en optimaal kan leren en werken. Het Digitaal Veiligheidsplan is beschikbaar via www.digitaalveiligheidsplan.nl.

© Nationale Onderwijsgids