Normal_tablet__kind__mediagebruik

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben de professionele overwegingen van basisschoolleerkrachten bij de inzet van tablets in hun lessen onderzocht. Hieruit blijkt dat de leerkrachten hier positieve verwachten van hebben. In de praktijk worden de iPads vooral ingezet als vervanging van schriften en lesboeken. De leraren zouden nu nog zoekende zijn naar het juiste type app om de tablets ook anders in te kunnen zetten. Docenten zouden ook meer ondersteuning willen bij het ontwikkelen van lessen waarin iPads een aanvullende rol hebben, in plaats van een vervangende rol. Dit meldt Kennisnet. 

Het merendeel van de docenten vindt het lesgeven met ict relevant, blijkt uit het onderzoek wat is uitgevoerd bij de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Voor het onderzoek zijn 21 lessen geobserveerd. Aan alle docenten is gevraagd welke verwachting zij hebben over de inzet van tablets. Hoe de iPads nu worden ingezet is ook onderzocht.

Docenten kijken positief naar het gebruik van een tablet in de les. Zo draagt het bij aan de motivatie van leerlingen, krijgen de leerlingen meer zicht op hun eigen niveau en kunnen de leerlingen meer opgaven doen of sneller werken, verwachten de docenten. Ook denken de leerkrachten dat de tablets meerwaarde biedt door de mogelijkheid om te differentiëren. Leerlingen kunnen namelijk werk op hun eigen niveau, omdat het niveau van applicaties kan worden ingesteld.

Door de auditieve en visuele functies denken docenten dat een tablet een geschikte ondersteuning is voor de les. Ook omdat een iPad veel ander materiaal kan vervangen. De rol van de docent bij het inzetten van een tablet blijkt te variëren per les en niet per leerkracht. Volgens de docenten draagt de iPad bij aan het klassenmanagement, want leerlingen kunnen digitaal hun werk inleveren. Dit zou voor minder onrust in de klas zorgen. Maar de tablets kunnen het klassenmanagement ook belemmeren, het kan bijvoorbeeld verstorend werken als leerlingen de iPad pakken. 

© Nationale Onderwijsgids