Normal_sander_dekker322

Wanneer een kind niet in staat is om onderwijs op een school te volgen, dan moet de school zorgen voor (tijdelijk) thuisonderwijs. Dit zei staatssecretaris Dekker in Zembla. Dit geldt niet alleen voor lichamelijk beperkte kinderen, maar ook voor hoogbegaafde of autistische kinderen. Dit meldt het AD.

Scholen zijn sinds 1 augustus verplicht om passend onderwijs te bieden. Uit het cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt echter dat momenteel bijna 8000 leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Daarnaast zijn ongeveer 4500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht omdat ze een lichamelijke of geestelijke handicap hebben. Onder meer de kinderombudsman vindt echter dat te veel kinderen afgeschreven zijn van onderwijs. Hij pleit er voor dat wanneer kinderen niet naar een school kunnen er thuisonderwijs voor hen verzorgd wordt. 
 
Staatssecretaris Dekker is niet happig op thuisonderwijs, maar stemde wel in met de kinderombudsman. Wanneer onderwijs op school niet mogelijk is, is thuisonderwijs een alternatief.  “Dat zijn allemaal kinderen waar iets bijzonders mee is, dan moet je soms ook bijzondere dingen organiseren en dan vind ik het niet erg als dat een tijdje thuis is," zei Dekker. 
 
Er bestaan al regelingen voor chronisch zieke kinderen. Dekker stelt dat deze regelingen ook bij hoogbegaafdheid of autisme toegepast kunnen worden. Toch erkende hij ook dat er kinderen zijn waarvoor de bestaande regelingen niet werken. "Als kinderen niet vijf dagen per week naar school kunnen, bijvoorbeeld door schoolangst, dan moet je kijken of onder verantwoordelijkheid van school thuis iets geregeld kan worden." Dit kan door middel van een docent aan huis, of via onderwijs op afstand. Daarnaast zou het onderwijs ook door ouders gegeven kunnen worden. Dekker stelt echter wel dat het verzorgen en het financieren van dit thuisonderwijs de verantwoordelijkheid van de school is. “Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen", aldus Dekker. 
 
© Nationale Onderwijsgids