Logo_pesten_jongens_onherkenbaar

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) maakt zich grote zorgen over de toename van antisemitisme op scholen. Het totaal aantal antisemitische incidenten in Nederland bereikte in 2014 een hoogtepunt met 171 voorvallen, tegen 100 incidenten in 2013. Daarvan speelden 15 ernstige voorvallen zich af op scholen. Schooldirecties reageren bovendien vaak verkeerd op de incidenten, zegt het CIDI, door juist het slachtoffer naar huis te sturen, in plaats van de dader. Dit meldt de Volkskrant.

De stijging van de agressie tegen joden lijkt vooral te maken te hebben met de Gaza-oorlog van afgelopen zomer. In die periode kwamen 81 meldingen van antisemitisme binnen bij het CIDI. Volgens de organisatie nemen antisemitische uitingen steevast toe wanneer Israël grote militaire acties uitvoert. “Maar wat er gebeurt in het Midden-Oosten is geen rechtvaardiging voor antisemitisme in Nederland”, zegt Guy Muller van het CIDI.

Volgens het CIDI neemt bovendien de aard van de incidenten in ernst toe. Ook op de scholen. “Zo is er een jongen met een passer in zijn been gestoken, alleen omdat hij joods is”, vertelt Ron Eisenmann, bestuurder van CIDI. Eisenmann vindt dat schooldirecties in veel gevallen de verkeerde maatregelen nemen in antwoord op antisemitisme. “Dan wordt er tegen joodse kinderen gezegd: misschien is het beter om een andere school te zoeken. De omgekeerde wereld”, aldus de CIDI-bestuurder. De organisatie pleit ervoor om op school meer aandacht te besteden aan waarden en nomen. “Kinderen moeten weten wat vrijheid van godsdienst inhoudt. Als er ergens terrein kan worden gewonnen op het gebied van het voorkomen van antisemitisme, is het op school.”

Hoogleraar Religiewetenschappen Gerard Wiegers van de Universiteit van Amsterdam vindt dat op basis van de CIDI-cijfers niet valt te concluderen dat het antisemitisme in Nederland structureel toeneemt. “De cijfers fluctueren. Daarnaast is het klimaat van antisemitisme breder dan gemelde incidenten alleen. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met wat er op sociale media verschijnt”. Toch noemt ook Wiegers de cijfers van het CIDI “zorgwekkend” en zou de overheid een onderzoek moeten instellen naar de oorzaak van het toegenomen  aantal meldingen.

Minister Asscher van Sociale Zaken noemt de toename slecht nieuws. Hij ziet de cijfers als een aansporing om strijd te blijven voeren tegen jodenhaat. Volgens Asscher wordt er al enige tijd gewerkt aan het bespreekbaar maken van antisemitisme op scholen.

© Nationale Onderwijsgids