Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

Het is nu bijna een half jaar geleden dat het nieuwe stelsel van het passend onderwijs officieel werd ingevoerd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil graag van onderwijsprofessionals horen hoe het er nu voor staat. Ook gaat de bond in april bij scholen langs om te praten over het passend onderwijs. Dit meldt de AOb.

Via www.aob.check.nl kunnen docenten, onderwijsbegeleiders en schoolbestuurders antwoord geven op acht vragen over het passend onderwijs. Daarmee wil de vakbond in kaart brengen tegen welke problemen scholen eventueel nog aanlopen. Ook vraagt de bond zich onder meer af of er nu meer of minder leerlingen zijn die ondersteuning nodig hebben dan voor de invoering en of scholen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. De vragenlijst kan ook gebruikt worden om met het eigen onderwijsteam in gesprek te gaan over het onderwerp.

In april zal de AOb een bezoek brengen aan scholen om daar te praten over de stand van zaken in het passend onderwijs. De uitkomsten van deze gesprekken worden samen met de antwoorden van de vragenlijsten gebundeld en in mei aangeboden aan politiek Den Haag. Vul de vragenlijst online in of download de vragen via www.aob.check.nl.

© Nationale Onderwijsgids