Normal_kinderen_sport_sportdag

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen tot 16 april een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2015. Hiervoor zijn er drie subsidiegroepen: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Scholen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar wel lokale sport- en beweegaanbieders oproepen dit te doen en in te zetten in het onderwijs. Dit meldt de MBO Raad.

Alle drie de Sportimpuls-regelingen zijn inzetbaar binnen het basis-, voortgezet-, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Door de samenwerking met een sport- en beweegaanbieder in de buurt kunnen scholieren en begeleiders in beweging worden gebracht en gehouden. Het doel is om kinderen van nul tot vier jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van twaalf tot achttien jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen, te stimuleren gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Het is de bedoeling dat de doelgroepen blijven sporten als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

De impuls richt zich specifiek op jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Deze jongeren hebben vaak weinig kansen om lid te worden van een sportvereniging. Het betrekken van de ouders speelt hierbij ook een grote rol. De Sportimpuls maakt deel uit van het programma van het ministerie van Volksgezondheid. 

© Nationale Onderwijsgids