Normal_ipad1

Het Welten-instituut van de Open Universiteit en de Onderwijs Innovatie Groep (OIG) starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobs scholen, ook wel bekend als de iPadscholen. Het concept achter de Steve Jobs scholen is 'onderwijs voor een nieuwe tijd' (O4NT). Over dit concept bestaan veel meningen, maar de meeste van die meningen lijken niet op feiten te zijn gebaseerd. Daarom gaat dit onderzoek op zoek naar de feiten. Dit meldt de Open Universiteit.

Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobs scholen opgericht. Internationaal trekken ze veel belangstelling. De eerste fase van dit onderzoek brengt in kaart wat het concept Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten criticasters verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld motivatie en zelfvertrouwen. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het ministerie van Onderwijs subsidieert dit onderzoek dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Ook het HAN iXperium/Centre of Expertise leren met ict en het NIVOZ erbij betrokken. Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht. 

© Nationale Onderwijsgids