Normal_les_klas_leerlingen_juffrouw_docent

Maatschappelijke problemen als loverboys en obesitas komen vaak op het bordje van scholen. Scholen zijn een trefpunt van allerlei verschillende groepen jongeren. Het is de enige plek waar jongeren langere tijd in een vormende levensfase begeleid worden en waar de overheid invloed op heeft. De scholen zouden steeds meer problemen in hun schoot geworpen krijgen die zij volgens politici en de samenleving moeten oplossen. Volgens AOb-hoofdbestuurder Rob Hommen, moet er echter niet de illusie zijn dat de school alles kan voorkomen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Volgens de Onderwijsraad staat de toegenomen maatschappelijke druk op gespannen voet met de andere wens uit de samenleving, namelijk dat de 'harde leeropbrengst' omhoog gaat. Volgens de AOb leggen niet alleen de politici de problemen bij de school neer, ook allerhande sociaal-maatschappelijke organisaties doen het, maar zij bieden er soms wel een bijpassend lespakket bij aan.

Volgens Rob Hommen, AOb-hoofdbestuurder en wiskundedocent, moet er niet de illusie zijn dat de school alles kan voorkomen. Hij is van mening dat politici zich er te gemakkelijk vanaf maken. “Politici schuiven steeds meer zaken op het bordje van de school. Daarmee hebben zij het probleem opgelost en ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij de politiek. Ik vind dat niet de goede weg. We moeten van alles: beter presteren, kerndoelen halen, minimaal zoveel uren draaien op jaarbasis. En we moeten ook bezig met loverboys, radicalisering, gezonde voeding, en zo kun je nog wel een uur door gaan. Dat gaat niet allemaal samen. De politiek verwacht wonderen van ons.”

© Nationale Onderwijsgids