Normal_school_klas_les

Belangenorganisaties maken zich zorgen over zorgverzekeraars die niet willen betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dit wel hun taak is. Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken, stuurt daar vandaag een brandbrief over naar de Tweede Kamer. Sinds begin dit jaar komen kinderen die veel zorg nodig hebben in de klas steeds vaker in de knel. Door veranderingen in de zorg en het passend onderwijs is in de praktijk onduidelijk wie hun intensieve zorg of begeleiding in de klas moet betalen. Dit meldt NOS.

De kinderen die meer zorg nodig hebben, zijn meestal kinderen met meervoudige beperkingen. Deze kinderen hebben intensieve (medische) zorg, verpleging, verzorging of toezicht in de klas nodig. Het gaat zeker om zo'n 2000 kinderen, maar de belangenorganisaties denken dat het er veel meer zijn. De problemen zijn meerdere organisaties opgevallen, zoals Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en ouderorganisatie BOSK.

Ouders vrezen dat hun kind binnenkort thuis komt te zitten. De zorgverzekeraars zouden ouders onterecht doorverwijzen naar gemeenten, maar daar krijgen ze te horen dat ze naar de zorgverzekeraar of het Zorgkantoor moeten. De problemen hebben ook gevolgen voor het speciaal onderwijs dat het geld via ouders nodig heeft om alle kinderen in de klas de juiste zorg te geven. Veel ouders hebben inmiddels een brief gekregen waarin de school aangeeft dat de zorg aan het kind in de klas stopt als er niet snel een verandering komt.

Volgens Martijn Klem van ouderorganisatie BOSK heeft het probleem ook te maken hebben met het passend onderwijs. Ieder kind moet passend onderwijs kunnen krijgen. Als het kan op een reguliere basisschool en anders op het speciale onderwijs. Daardoor komt de vraag naar boven waar onderwijsondersteuning eindigt en zorg begint en daarmee de vraag wie wat moet betalen.

Belangenorganisaties willen dat er snel betere informatie komt over wie welke rekening moet betalen. Ook moet er een vaste plek komen waar ouders naar toe kunnen voor vragen. 

© Nationale Onderwijsgids