Normal_kind_jeugdzorg_alleen534

Het is voor sommige kinderen niet mogelijk, of wenselijk, om onderwijs te volgen op een school. Het uitgangspunt van passend onderwijs is echter dat alle kinderen naar school gaan. Onderzoeksbureau Ecorys onderzoekt daarom in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in hoeverre maatwerk aan deze kinderen geboden kan worden. Dit meldt Passendonderwijs.nl. 

Voor sommige kinderen met een beperking of stoornis is het (tijdelijk of gedeeltelijk) wel eens niet wenselijk of mogelijk om onderwijs te volgen op een school. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderen met een reizend bestaan. Het uitgangspunt van passend onderwijs is echter dat onderwijs op maat aangeboden wordt. Ecorys onderzoekt daarom nu de bestaande wensen en mogelijkheden om deze kinderen maatwerk te bieden.

Er worden nog deelnemers voor het onderzoek gezocht. Tot 22 maart kunnen geïnteresseerden deelnemen aan het onderzoek door de vragenlijst op www.onderwijsopanderelocatie.nl in te vullen. Er zijn verschillende vragenlijst ontwikkeld, voor ouders, leerlingen en professionals in het onderwijs of in de zorg. Ook wordt met een beperkt aantal deelnemers een groepsgesprek aangegaan. 

© Nationale Onderwijsgids