Normal_shoes_and_fruit__p365_20_

De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moedigen leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding aan om een bevoegdheid te halen voor het geven van bewegingsonderwijs of om vakleerkracht te worden. De lerarenbeurs wordt onder meer hiervoor opengesteld. Dit meldt de PO-Raad.

Niet alleen het openstellen van de lerarenbeurs moet het vak gym helpen. Eerder dit jaar werd bekend dat veel scholen moeilijkheden hebben met het inroosteren van bewegingsonderwijs omdat er een tekort aan gymzalen is. Om dit probleem te ondervangen gaat NOC*NSF, zo is nu afgesproken, de samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen stimuleren.

De PO-Raad en het ministerie van OCW geven met deze maatregelen invulling aan de afspraken uit het Bestuursakkoord van afgelopen zomer. Beide partijen stellen in het akkoord dat ze bij zullen dragen aan een gezonde en actieve leefstijl van kinderen. Er is onder meer afgesproken dat scholen ernaar streven dat in 2017 iedere leerling in het basisonderwijs minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgt per week, gegeven door een bevoegde (vak) leerkracht. Waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs.

© Nationale Onderwijsgids